Advisering


Advisering begint met luisteren.

Dan het op basis van ervaring inzichtelijk maken van het probleem. Het in kaart brengen van alle aspecten die hebben geleid tot de situatie die stress veroorzaakt, voordat ook maar iets wordt ondernomen.
Daarna in nauwe samenwerking een strategie bepalen.
En die dan zorgvuldig uitvoeren.
Regelmatig terugkoppelen.
Samen het succes vieren.