Financiering


Financiering van onroerend goed in Frankrijk is meer dan ooit maatwerk.

In Frankrijk komt daar nog het effect van de persoonlijke relatie met de bankier bij. En die moet je verdienen door jarenlang zorgvuldig en deskundig je werk te doen.

Oplossingen zijn er altijd. Maar het kost tijd en overredingskracht om zaken voor elkaar te krijgen. Geduld en tact zijn daarom essentieel. Vasthoudendheid bepaalt het verschil.

Wij steven niet naar het laagste tarief of de laagste maandlast maar naar een evenwichtige financiering die recht doet aan de rust en het genot dat een client voor ogen heeft als hij of zij een fraai bezit in Frankrijk aankoopt. En dat met een lange termijn visie.

We werken met een aantal vaste bankrelaties, zowel in Nederland als in Frankrijk.